KÜLTÜR VE SİYASETTE FEMİNİST YAKLAŞIMLAR 2009 SEÇKİSİ

İstanbul, 2009
240 sayfa
23,5 x 16 cm
ISBN:978-975-6165-30-0

Kitap,  Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisinin 2008 yılı boyunca internet üzerinden paylaştığı yazılardan yapılan bir seçki niteliği taşıyor. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, Türkiye'de ve dünyada doğrudan kadınları ilgilendiren konuların yanı sıra, kadınların etkinlik gösterdiği veya etkilendiği tüm alanlarda kadın bakış açılarını yansıtmayı hedefleyen bir dergi. Yayın politikası gereği kültürlerin ve kimliklerin çeşitliliğini gözeten; anti-militarist ve demokratik bir çizgiyi benimseyen Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar feminist aktivizm ile feminist teorinin birbirini destekleyeceği bir zeminin oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2009 Seçkisi'nde militarizmin annelik teması üzerinden işleyen boyutu, laik/anti-laik kıskacına sıkıştırılan başörtüsü konusu ve fuhuşun özellikle devletle ilişkisi, dünyadaki ve Türkiye’deki örnekler üzerinden ele alınmakta ve bu konulara dair kadın bakış açısı geliştirilmeye çalışılmaktadır. Edebiyat alanındaki yazılarda ise, kadınlar ve edebiyat arasındaki ilişki genel olarak bir kadın dilinin kurulup kurulamayacağı sorusu bağlamında değerlendirilmektedir.