KÜLTÜR VE SİYASETTE FEMİNİST YAKLAŞIMLAR 2006-2007 SEÇKİSİ

İstanbul, 2008
275 sayfa
23,5 x 16 cm
ISBN:978-975-6165-19-5

Kitap, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisinin 2006-2007 yılı boyunca internet üzerinden paylaştığı yazılardan yapılan bir seçki niteliğindedir. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, Türkiye'de ve dünyada doğrudan kadınları ilgilendiren konuların yanı sıra, kadınların etkinlik gösterdiği veya etkilendiği tüm alanlarda kadın bakış açılarını yansıtmayı hedefleyen bir dergi. Yayın politikası gereği kültürlerin ve kimliklerin çeşitliliğini gözeten; anti-militarist ve demokratik bir çizgiyi benimseyen Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, feminist aktivizm ile feminist teorinin birbirini destekleyeceği bir zeminin oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2006-2007 Seçkisi’nde, militarizm ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki, kadına yönelik şiddet, namus adına işlenen cinayetler, edebiyat alanında feminist analiz ve feminist tiyatro konularında makaleler yer almaktadır.