FEMİNİZM HERKES İÇİNDİR

bell hooks

Çevirmen: Aysel Yıldırım, Berna Kurt, Ece Aydın, Şirin Özgün
Yayına Hazırlayan: Esra Aşan, Ali K. Saysel
Redaksiyon: Zeynep Demirsu, Onur Günay
Özgün : Feminism Is for Everybody: Passionate Politics

İstanbul, Ocak 2012
146 sayfa
12 x 18 cm
ISBN:978-975-6165-49-2

“Feminizm Herkes İçindir”de bell hooks, popüler kültürde ve medyada feminizm hakkında üretilen yanlış tanımların üzerine gidiyor. Feminizmin yalnızca “erkek karşıtlığı” olduğu yönündeki önyargıları kırmayı amaçlıyor. Bizlere feminizmin, “cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona erdirmeye çalışan bir hareket” olduğunu hatırlatıyor. bell hooks, kadın dayanışmasını hayata geçirebilmek için kadınlar arasındaki iktidar ilişkilerini tartışmaya açıyor ve erkekler kadar kadınları da cinsiyetçi pratikleriyle yüzleşmeye davet ediyor. Feminizmi ırk, sınıf ve etnisite bağlamında yeniden ele almayı öneriyor.


Her birimiz doğduğumuz andan itibaren cinsiyetçi düşünce ve eylemi kabul etmeye yönlendiriliyoruz. Kurumsallaşmış cinsiyetçiliği sonlandırabilmek için değişime önce kendimizden, kendi hayatlarımızdan başlamamız gerekiyor. Elinizdeki kitap, kimsenin kimseye hükmetmediği, eşit, özgür ve adil bir dünya yaratabilmek için herkesi ve her kesimi feminizme yaklaşmaya çağırıyor.


 "Yaklaşın, şunu göreceksiniz: Feminizm herkes içindir.”