DEĞİŞME İSTEĞİ: ERKEKLER, ERKEKLİK VE SEVGİ

bell hooks

Çevirmen: Zeynep Kutluata
Yayına Hazırlayan: Esra Aşan, Ayten Sönmez
Redaksiyon: Sezin Gündoğan

Mart 2018
194 sayfa
12 x 18 cm
ISBN:978-975-6165-83-6

"Değişme İsteği: Erkekler, Erkeklik ve Sevgi" kitabında bell hooks, ataerkinin erkekliği nasıl şekillendirdiğini ve ataerkinin erkeklerin hayatı üzerindeki iktidarını nasıl sürdürdüğünü tartışmaya açıyor. Ataerkinin erkekleri kendilerini tanımaktan ve sevmekten nasıl alıkoyduğunu anlatıyor. Sevmeyi öğrenmek ve gerçek anlamda özgürleşebilmek için, erkeklerin ataerkiye meydan okuyarak hükmetme isteğinden vazgeçebilmeleri gerekiyor.

Feminist düşünce ve pratik, erkekliğin içinde bulunduğu krizi anlayabilmenin tek yolu. Erkeklerin değişmeyi istemedikleri doğru değil ama; değişmekten korktukları doğru. Sevmeyi öğrenebilmek, değişme cesaretini gösterebilmek için bell hooks erkekleri feminizme yaklaşmaya, kendi mutlulukları ve özgürlükleri için feminizmi talep etmeye çağırıyor.