CİNSİYET, IRK, SINIF

Selma James

Çevirmen: Ayten Sönmez, Nilgün Ilgıcıoğlu, Sezin Gündoğan
Yayına Hazırlayan: Ayşan Sönmez, Sezin Gündoğan
Redaksiyon: Elçin Gen
Özgün : Sex, Race, Class: A New Women's Perspective

İstanbul, Şubat 2010
370
12 x 18 cm
ISBN:978-975-6165-36-2

CİNSİYET, IRK, SINIF, Selma James'in 1953-2005 yılları arasında kaleme aldığı çeşitli yazılardan oluşan bir seçkidir. Selma James "kadın emeği”ni, ev içi emek, seks işçiliği, göçmenlik, annelik ve yoksulluk üzerinden ele alır. Kadınların mağduriyetini ise işçi sınıfını, muhalif yapıları ve sendikaları da kapsayacak şekilde daha geniş bir bağlam içinde tartışmaya açar.