BİZ SİZ ONLAR

BGST / TİYATRO BOĞAZİÇİ

Yayına Hazırlayan: Özgür Çiçek, Hilmi Atıl Ünal

İstanbul, Nisan 2008
96 Sayfa
18 X 12 cm
ISBN:978-975-6165-21-8

Biz, Siz, Onlar…, Tiyatro Boğaziçi tarafından yürütülen "Kolektif Oyunlaştırma" çalışmasının bir ürünü. Oyun, "halklara ve kültürlere ifade özgürlüğü" temasını, üç farklı hikâye aracılığıyla tartışıyor. Hikâyeler, Eminönü'nde sahaflık yapan bir vakanüvis tarafından dillendiriliyor. Üçü de yaşanmış olaylara dayanıyor; üçü de bu coğrafyaya ait, farklı ve iç içe geçmiş renkleri barındırıyor.

Bir mahkûm olan Kamber Ateş'in, anasıyla, anadilinde konuşmasını engelleyen yasa(k)lar; pişirdikleri çöreklerle, boyadıkları yumurtalarla Ermeni köklerini gelecek kuşaklara aktarmaya uğraşan kadınların uyguladıkları otosansür mekanizmaları; mahallelerinden sürülmeleri bile şenlikli bir eğlence olarak sunulan Çingeneleri "tanımlayan" çarpıtmalar… 

Biz, Siz, Onlar… oyunu, alt etme - alta itme - altkültür haline getirme olarak tanımlanabilecek bu baskı türlerini tiyatro sahnesine taşıyor.