60'LARDAN 70'LERE 45'LİK ŞARKILAR

Yayına Hazırlayan: Ayhan Akkaya, Fehmiye Çelik

İstanbul, Şubat 2006
380 sayfa
20 x 20 cm
ISBN:975-6165-06-5

Bugünün müziğini daha iyi yorumlamak ve geleceğe yönelik ipuçları elde etmek adına, yakın geçmişin izlerini sürerken, daha önce benzer kaygılarla yola çıkanların bu alanda neler yaptığını araştırmanın öncelik verilmesi gereken bir konu olduğunu düşündük. Ancak, günümüz popüler müziğinin bir türler karmaşasına dönüşmüş sesleri arasından, söz konusu dönemin müziğini "duymaya" çalışmak çok kolay olmadı. Artık iyiden iyiye tozlanmış plak arşivlerine girmenin, çok önemli bir adım olmakla birlikte, tek başına yeterli olmadığını biliyorduk. İşitsel-görsel kaynakların yanı sıra yazılı kaynaklara da başvurmak gerekiyordu; ama bizleri dönemin müzikal çalışmaları üzerine kapsamlı değerlendirmelere yöneltebilecek yeterlikte ve sayıda kaynağın yok denecek kadar az olması, ciddi bir zorluk olarak önümüzde duruyordu.

Olanaklar çerçevesinde, bu müzikal ürünleri ortaya koyan besteci, söz yazarı, yorumcu, yapımcı ve düzenlemecilerle dönem hakkında birebir söyleşiler yapmaya; doğrudan, onların bilgilerine, deneyimlerine başvurmaya karar verdik. İşte o vakit, geçmişin sesleri daha bir berraklaştı, uzaklar yakın oldu.