OSMANLI KÜRDİSTANI

Kürdoloji Çalışmaları Grubu

Yayına Hazırlayan: Serhat Bozkurt, Alişan Akpınar

İstanbul, Mayıs 2011
368 sayfa
12 x 18 cm
ISBN:978-975-6165-45-4

“Osmanlı Kürdistanı” kitabı, Cumhuriyet döneminde kriminalize edilerek âdeta tarihten silinmeye çalışılan “Kürdistan” kavramının Osmanlı’daki kullanımı üzerine odaklanmaktadır. Bilindiği gibi, Cumhuriyet sonrasında “Kürdistan”, zikredilmesi bile büyük risk taşıyan bir kavrama dönüşmüştür. Ancak bundan daha da vahimi, ülkenin sosyal bilimcileri, tarihçileri ve genel anlamıyla Cumhuriyet entelektüellerinin büyük bölümü tarafından görmezden gelinmiş olmasıdır.  Kitabımızda, bu kavramın dönemin Osmanlı entelektüelleri tarafından kullanıldığını, liselerdeki coğrafya ders kitaplarında “Kürdistan Coğrafyası” başlığı altında onlarca sayfalık bölümler halinde öğrencilere okutulduğunu; Osmanlı Devleti’nin resmi yayınları olan salnamelerde “Kürdistan Eyaleti”ne dair birçok kayıt ve bilgi bulunduğunu belgeleriyle ortaya koymaya çalıştık.