EMİR BEDİRHAN

Lutfî (Ahmed Ramiz)

Yayına Hazırlayan: Osmanlı Kaynaklarında Kürtler Çalışma Grubu

İstanbul 2007
128 Sayfa
12 x 18 cm
ISBN:975-6165-15-7

1907 yılında, İstanbul Belediye Başkanı Rıdvan Paşa, bir yol yapımıyla ilgili olarak Bedirhanilerle yaşadığı ihtilaf sonucunda öldürülmüş, ardından, bu olay kullanılarak tüm Bedirhaniler sürgüne gönderilmiştir. “Emir Bedirhan” kitabının bu olaya bir tepki olarak yazıldığı söylenebilir. Kitap, 20. yüzyılın başlarında İstanbul’da yaşayan ve Kürt milliyetçiliğinin temellerini atan aydınların ruh halini yansıtması ve bu konudaki ilk kaynaklardan biri olması bakımından, Kürt tarih yazımında çok önemli bir yere sahiptir. Kürt milliyetçi söyleminin oluşumuna tanıklık eden “Emir Bedirhan” kitabı, bu söylemin çözümlenebilmesi için değerli bir kaynaktır. Kürt tarih yazımında yeni yaklaşımlar geliştirmenin bir yolu da, Kürtler açısından büyük öneme sahip bu tür kaynakların artık ortaya çıkarılmasıdır.