MÜMTAZ ŞAHSİYETLERİN KABUSLARI VE DİĞER ÖYKÜLER

Bertrand Russell

Çevirmen: Seda Çıngay Mellor
Yayına Hazırlayan: Taylan Doğan
Redaksiyon: Seda Ateş

İstanbul, 2016
177 sayfa
12 x 18 cm
ISBN: 978-975-6165-72-0

Bertrand Russell, felsefe, mantık ve siyaset felsefesine yaptığı katkıların yanı sıra edebi ürünler de vermiştir. “Mümtaz Şahsiyetlerin Kâbusları”, Russell’ın öykülerinin bir derlemesidir. 

Bu fantastik öykülerden bazıları, psikanalist, metafizikçi, varoluşçu ve  matematikçi gibi entelektüel şahsiyetlerin gördüğü “kâbusları” anlatıyor. Bazılarıysa, Stalin, Eisenhower ve Dean Acheson gibi politik şahsiyetlerin “kâbusları” üzerine. “Zahatopolk” ve “İnanç ve Dağlar” adlı öyküler ise dogmatik inançlara, totaliterliğe ve fanatizme olan yatkınlığımızı gözler önüne seriyor.     

 

Buradaki ‘kâbuslar’, akıl sağlığına giden yolu gösteren tabelalar olarak adlandırılmalıdır.” 

 

Bertrand Russell