TEKNOLOJİ VE İNSANIN GELECEĞİ

Sheila Jasanoff

Çevirmen: Barış Gönülşen
Yayına Hazırlayan: Özgür Çiçek
Redaksiyon: Ali Kerem Saysel

İstanbul, Ocak 2021
214 sayfa
12 × 18 cm
ISBN:978-975-6165-99-7

 “İcatlarımız dünyayı değiştiriyor, icatlarımızla değişen dünya da bizleri.”  Sheila Jasanoff, Teknoloji ve İnsanın Geleceği kitabında söze böyle başlıyor. İlerleyen bölümlerde ise, bilgi teknolojilerinden gen araştırmalarına kadar uzanan alanda bir dizi vakayı anlaşılır ve çarpıcı bir bakışla okurun dikkatine sunuyor. Hem teknolojik sistemlerin karmaşıklığını hem de bu sistemleri denetleme iddiasında olan etik ve hukuki alanın belirsizliğini işaret eden, cevabı bir çırpıda verilemeyecek sorular soruyor. Jasanoff, teknolojinin politika ve ahlaktan bağımsız bir güç olduğu yönündeki varsayıma karşı çıkıyor. Teknoloji ve İnsanın Geleceği, sadece teknolojinin risklerini değil, bizatihi vaatlerini de değerlendirmek için kamusal demokratik alanın canlandırılması gerektiği konusunda kuvvetli bir sav oluşturuyor. 

Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanının öncülerinden olan Profesör Sheila Jasanoff, çalışmalarını Harvard Kennedy School’da sürdürmektedir. Yüz yirmiden fazla akademik makale yayımlamış, yaklaşık yirmi kitabın yazarlığını ya da editörlüğünü üstlenmiştir. Araştırmalarında bilim ve teknolojinin hukuk, siyaset ve modern demokrasilerin politik süreçlerindeki rolüne odaklanmaktadır. Cornell Üniversitesi’ndeki Bilim ve Teknoloji Çalışmaları kürsüsünün kuruculuğunu yapmış, ardından Harvard Üniversitesi’nde aynı kürsünün kuruluşunu ve yönetimini üstlenmiştir. Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok üniversitede konuk akademisyen olarak bulunmuştur. Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi’nin yönetim kurulu üyeliğini, Fen Bilimleri Sosyal Araştırmalar Topluluğu’nun başkanlığını yapmıştır. Dış İlişkiler Konseyi üyesidir. Cambridge, Massachusetts’te yaşamaktadır.