TARİHSEL METAFORLAR VE MİTSEL GERÇEKLİKLER

Marshall Sahlins

Çevirmen: Taylan Doğan
Yayına Hazırlayan: Özgür Çiçek, Taylan Doğan
Redaksiyon: Elçin Gen

İstanbul, Ekim 2014
153 sayfa
12 x 18 cm
ISBN:978-975-6165-63-8

Dünyaca ünlü antropolog Marshall Sahlins’in bu eseri, akademide ve toplumsal alanda büyük yankı buldu, tartışma yarattı. Yayımlanmasının ardından iki polemik kitabı ve birçok makale yazıldı. 1981’de yayımlanan bu önemli yapıt, nihayet Türkçeye kazandırıldı. Tarihsel Metaforlar, antropoloji ve sosyoloji bölümlerinde hak ettiği ilgiyi görecektir. 

Özgürlükçü antropolojinin öncü isimlerinden Marshall Sahlins’in “Tarihsel Metaforlar ve Mitsel Gerçeklikler” kitabı, antropoloji literatüründe önemli bir yere sahiptir. Sahlins, bu eserinde zor bir sorunun üstesinden gelmeye çalışır: Yapısalcı antropoloji, tarihsel değişimi açıklayacak bir çerçeve geliştirebilir mi?