POSTMODERNİZM ve SOL

Michael Albert, Noam Chomsky, Edward S. Herman

Çevirmen: Ender Abadoğlu
Yayına Hazırlayan: Taylan Doğan
Özgün : Postmodernism: "Science, Post-Modernism and The Left I

İstanbul, 2007
179 sayfa
12 x 18 cm
ISBN:975-6165-17-1

Postmodernizmin bilime dönük eleştirileri, postmodernistler ve bilimi savunanlar arasında “bilim savaşları” denilen bir tartışmaya yol açtı. Elinizdeki kitap, bu tartışmada bilimi savunan muhalif entelektüellerden bazılarının görüşlerine yer veriyor. Postmodernizmin doğa ve toplum bilimlerinde “nesnel hakikat” düşüncesini reddedişinin sol aktivizm açısından doğurabileceği sonuçları ele alıyor.

 

Postmodernistleri ciddiye alacaksak, özgürlükçü bir toplum hedefleyen solun dünyayı anlamak ve değiştirmek için rasyonel analizlerden umudu kesmesi gerekir. Bunun alternatifi ise, solun hem bilimsel faaliyette önemli ölçüde etkili olan cinsiyetçi, ırkçı, sınıfçı ve sömürgeci önyargılarla mücadele etmesi, hem de bilimsel faaliyeti ve rasyonaliteyi sahiplenmesidir.