POSTMODERNİZİM VE RASYONALİTE

Marcus Raskin, Noam Chomsky

Çevirmen: Sevinç Altınçekiç, Taylan Doğan
Yayına Hazırlayan: Nuri Ersoy
Redaksiyon: Elçin Gen
Özgün : Postmodernism: "Science, Post-Modernism and The Left II

İstanbul, 2008
266 sayfa
12 x 18 cm
ISBN:975-6165-26-3

Bilim ve Postmodernizm Tartışması'nın ikinci cildi olan elinizdeki bu kitap şu tanıdık soru etrafında bir tartışmayı içermektedir: Bilimden kaynaklandığı düşünülen kötülükler, bilimin yapısına mı dayanmaktadır; toplumsal yapıya mı?

Postmodernistlere göre modern bilim ve rasyonel araştırma "Hakikat"i araştıran tarafsız bir pratik olarak görülemez; Batı'ya özgü tarihsel koşulların bir ürünüdür. Bu nedenle, kaçınılmaz olarak sömürgeci, cinsiyetçi, ırkçı veya tahakkümcü eğilimler barındırır.

Albert, Chomsky ve Ehrenreich'a göre ise, bilimsel pratikte karşımıza çıkan tahakkümcü eğilimlerin kaynağını, bilimin temel özelliklerinde değil, bilim insanlarının da içinde yer aldığı toplumsal kurumların baskıcı yapısında aramak daha doğru olacaktır.