EĞİTİM VE TOPLUM DÜZENİ

Bertrand Russell

Çevirmen: Şebnem Duran
Yayına Hazırlayan: Ayça Günaydın, Ali K. Saysel

Aralık 2017
215 sayfa
12 x 18 cm
ISBN: 978-975-6165-77-5

Eğitim iyi bir birey mi yoksa iyi bir vatandaş mı yaratmayı hedeflemelidir? Çocuğun doğal gelişiminin önündeki engelleri kaldırmakla yetinmeli ve bireyin özgürlüğünü mü esas almalı, yoksa ona ahlak normlarını ve bilgiyi mi dayatmalıdır? Örgün eğitim ile aile ve toplumsal çevre arasında nasıl bir denge kurulmalıdır? Özetle, iyi bir toplumun inşasında eğitimin rolü ne olmalıdır?

Bertrand Russell bu kitabında eğitimde disiplin, kalıtım, yetenek, sınıf ayrımı, rekabet, vatanseverlik, bürokrasi, din, ekonomi ve cinsellik gibi birçok temel konuyu tartışıyor. Russell’ın özgürlükçü bir eğitim paradigmasına temel oluşturan zengin görüşlerini bir araya getiren bu denemeler, her dönemin vazgeçilmez sorunsalına, “Ne için, nasıl bir eğitim?” sorusuna ışık tutuyor.