ÇAĞIMIZIN BİLİMLERİ

Michael Albert

Çevirmen: Ender Abadoğlu
Yayına Hazırlayan: Ender Abadoğlu
Özgün : Salient Science

İstanbul, 2008
122 sayfa
12 x 18 cm
ISBN:978-975-6165-29-4

Çağımızın Bilimleri, Michael Albert'in, dilbilim, ekonomi, evrim ve kaos kuramları üzerine yazdığı dört makaleden oluşuyor. Makaleler, bu bilimsel kuramlara ilişkin temel bilgilere ve tartışmalara yer veriyor. Ayrıca, söz konusu kuramların diğer bilgi yapılarına, toplumsal zihniyete ve ahlaka olan yansımaları hakkında yorumlarda bulunuyor.

Toplumu anlamaya çalışan ve toplumsal değişim için uğraşanların bu bilimsel kuramlar konusunda asgari bir bilgiye sahip olmasının ve onlardan türetilen ahlaki sonuçları yeniden değerlendirmesinin önemli olduğunu düşünerek bu eseri okurlarımıza sunuyoruz.