BİZ NE TÜR YARATIKLARIZ?

Noam Chomsky

Çevirmen: A. Nüvit Bingöl, Taylan Doğan, Öznur Karakaş
Yayına Hazırlayan: Taylan Doğan
Redaksiyon: Taylan Doğan

İstanbul, Mart 2020
184 sayfa
12 × 18 cm
ISBN:978-975-6165-94-2

Elinizdeki eser, Chomsky’nin insan türü hakkında kariyeri boyunca oluşturduğu anlayışın temellerini ortaya koyuyor. Büyük düşünürlerin görüşlerini bilebiliriz, fakat bu görüşlerin dayandıkları arka planı anlamak genellikle ihmal edilir. Biz Ne Tür Yaratıklarız?, insan dilinin ne olduğuyla başlayıp giderek zorlaşan üç soruyla devam ediyor: “İnsanın anlama kapasitesinin sınırları nelerdir?”, “İnsanın potansiyelini geliştirebileceği bir toplum düzeninin ana hatları nelerdir?”, “Doğanın gizemleri ne kadar derinde gizlidir?”. 

Kimse insan bedeninin biyolojik evrimin ürünü olduğuna itiraz etmeyecektir. Chomsky, insan zihni ve dünyayı anlama kapasitesi söz konusu olduğunda niçin aynı yaklaşımın benimsenmediğini sorar. Dilbilim, felsefe  ve bilim tarihi eşliğindeki zengin tartışma, insanın doğuştan getirdiği belirli yapılar, dolayısıyla sınırlamalar dahilinde “bildiğini” ve bilim yaptığını ortaya koyacaktır.

Çağımızın en önemli muhalif entelektüellerinden birisi olan Noam Chomsky MIT Dilbilim ve Felsefe bölümünde Emeritüs Enstitü profesörüdür. 1955’te hazırladığı doktora tezinin bulgularından hareketle 1957’de yayımladığı Syntactic Structures’ın [Sözdizimsel Yapılar], dilbilim alanında bir devrim yarattığı kabul edilmektedir. Noam Chomsky’nin Türkçeye çevrilmiş kitaplarından bazıları şunlardır: Tehlikeli Güç (çev. Yavuz Alogan, İthaki Yayınları, 2007), Bilgi Sorunları ve Dil: Managua Dersleri (çev. Veysel Kılıç, bgst Yayınları, 2009), Rızanın İmalatı (Edward S. Herman ile birlikte, çev. Ender Abadoğlu, bgst Yayınları, 2012), Karanlık Çökerken Umutsuzluğa Karşı İyimserlik (çev. Selda Arıt, bgst Yayınları, 2017), Dilin Mimarisi (çev. İsa Kerem Bayırlı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2018), Geleceği Kurgulamak (çev. Gökhan Fırat, İnkilap Kitabevi, 2019).