BİLGİ VE ÖZGÜRLÜK SORUNLARI

Noam Chomsky

Çevirmen: Taylan Doğan
Yayına Hazırlayan: Nuri Ersoy
Redaksiyon: Savaş Kılıç

İstanbul, Mayıs 2013
136 sayfa
12 x 18 cm
ISBN:978-975-6165-57-7

Bilgi ve Özgürlük Sorunları, 1971’de Noam Chomsky’nin Bertrand Russell onuruna verdiği konferansın metnidir. Bu klasik metinde Chomsky, ilk kez dilbilim görüşleriyle politik görüşlerini bir araya getirir.Kitabın “Dünyayı Yorumlamak Üzerine” başlığını taşıyan ilk bölümü, felsefe, dil felsefesi ve dilbilim tartışmalarına ayrılmıştır.

Felsefe tarihindeki ampirizm/rasyonalizm tartışmasının, Descartes ve Kant’ın görüşlerinin nasıl modern dilbilimin önünü açtığını görmek hayli ilginçtir. Fakat dünyayı yorumlamak kadar değiştirmek de önemlidir. İkinci bölüm, bu nedenle, “Dünyayı Değiştirmek Üzerine”dir. Okur bu sayfalarda, özgürlükçü sosyalizmin temel öncülleriyle bağ kurabilir.

Devlet sosyalizmi ile devlet kapitalizmine alternatif bir geleneği hatırlamak, günümüz okuru açısından ufuk açıcıdır. B. Russell’ın örnek barış mücadelesi ve Amerikan üniversitelerinin Vietnam’daki kontrgerilla operasyonlarına verdiği desteğe dair tartışma ise, aydınlar ve barış temasına tarihsel bir derinlik kazandıracaktır.