KRONOS'UN TAKTİKLERİ

Étienne Klein

Çevirmen: Öznur Karakaş
Yayına Hazırlayan: Taylan Doğan
Redaksiyon: Sertaç Canpolat

Kasım 2019
184
12 × 18 cm
ISBN:978-975-6165-92-8

 Zaman Nedir? “Kronos’un Taktikleri”nde fizikçi ve bilim felsefecisi Étienne Klein bu soruyu ele alır. Öncelikle zaman ile zamanda meydana gelen olayların özelliklerini birbirinden ayırt eder. Şeyler ortaya çıkar ve dönüşür; canlılar doğar ve ölürler. Oysa zaman bütün bunlardan bağımsız olarak vardır. Zaman oluş değildir, dönüşüm değildir; “aktığını” söyleriz ama o hep oradadır. Zaman, uzayla birlikte gerçekliğin ortaya çıktığı temel iki boyuttan biridir, öyle ki zamanın durması gerçekliğin yok olmasıyla eş anlamlıdır. 

Zamana dair en cüretkâr görüşleri fizik ortaya atmıştır. “Kronos’un Taktikleri”, Galileo’dan Einstein’a, parçacık fiziğinden süper-sicim kuramına kadar modern fiziğin zamana ilişkin kavrayışlarını ele alıyor. Fiziğin zaman konusunda karşılaştığı sorunları tartışıyor. Temel eğitim gören herkesin anlayabileceği bir dille bizi zaman üzerine düşünmeye zorluyor.

Fizikçi ve bilim felsefesi doktoru olan Étienne Klein Fransa’da Atom Enerjisi Komisyonu bünyesindeki fizik bilimleri laboratuvarının yöneticiliğini yapıyor. Çağdaş fiziğin ortaya attığı kuramları ve bunlarla birlikte değişen kavramsal/ felsefi çerçeveyi başarıyla popülarize eden Étienne Klein’ın geniş bir kesim tarafından ilgiyle okunan çok sayıda popüler bilim çalışması bulunuyor. Étienne Klein’ın Türkçeye çevrilmiş kitapları şunlardır: Kuantum Dünyasında Küçük Bir Gezinti (çev. A. Nüvit Bingöl, bgst Yayınları, 2019), Evrenin Kökeni Üzerine (çev. A. Nüvit Bingöl, bgst Yayınları, 2018), Maddenin Gizemleri (çev. A. Nüvit Bingöl, bgst Yayınları, 2017), Dünyayı Değiştiren Fizik Devrimi ve Yedi Büyük Fizikçi (çev. İsmail Yerguz, Say Yayınları, 2014).