HOMO SAPİENS İNSANIN EVRİMİ

Jean-Baptiste de Panafieu

Çevirmen: Nıvart Taşçı
Yayına Hazırlayan: Taylan Doğan
Redaksiyon: Taylan Doğan

ŞUBAT 2021
180
12 × 18 cm
ISBN:978-975-6165-98-0

21. yüzyılda yapılan keşifler insan evriminin çizgisel bir seyir izlemediğini, gür bir ağacın dalları gibi büyük bir çeşitlilik içerdiğini ortaya koyuyor. İnsansılar (homoninler) ve insan (homo) türleri birbiri ardına evrimleşip ortadan kaybolmadılar; dünyamız defalarca tek bir insan türünden fazlasına sahne oldu. Biyolog ve okyanus bilimcisi Jean-Baptiste de Panafieu, Homo Sapiens: İnsanın Evrimi’nde en son bulgulara dayanarak bu zengin evrim öyküsünü gözler önüne seriyor. Böylece, alet yapan ve sosyal organizasyona sahip olan ilk insan türü olmadığımızı, başka insan türlerinin bizden çok önce Afrika’dan çıkıp dünyanın pek çok yerine dağıldığını öğreniyoruz. Homo Sapiens: İnsanın Evrimi, kim olduğumuzu anlamamıza yardım ederken türümüzü çeşitliliği içinde bir bütün olarak düşünmemizi sağlıyor.    

 Biyoloji dalında üniversite öğretim üyeliği yapan Jean-Baptiste de Panafieu 1996’da Kuzey Denizi’nde mezgit balıklarının beslenmesini incelediği çalışmasıyla biyolojik okyanus bilimi dalında doktora derecesi aldı. 1993’te bilim yayımcılığına yöneldi ve Paris Üniversitesi 7’de sinema dalında lisans eğitimi gördü. Panafieu’nün tek başına veya başkalarıyla birlikte yazdığı 70’in üzerinde  kitap vardır. Eserleri çevre ve ekoloji, okyanuslarda yaşam, beslenme, hayvan formlarının evrimi ve paleoantropoloji üzerinedir. Yazdığı kitaplardan bazıları şunlardır: Les dinosaures et autres créatures exceptionnelles [Dinazorlar ve Diğer Müstesna Varlıklar], 2018; L'homme est-il un animal comme les autres? [İnsan Diğer Hayvanlar Gibi Bir Hayvan mı?], 2017; Préhistoire: la grande aventure de l’homme [Tarih Öncesi: İnsanın Büyük Macerası], 2017; Créatures fantastiques: Deyrolle [Fantastik Varlıklar: Deyrolle], 2017. Panafieu’nün Türkçe yayımlanan kitapları: Darwin: Herkes için Evrim, çev. Nıvart Taşçı, bgst Yayınları, 2018.