EVRENİN KÖKENİ ÜZERİNE

Étienne Klein

Çevirmen: A. Nüvit Bingöl
Yayına Hazırlayan: Taylan Doğan
Redaksiyon: Kerem Cankoçak

İstanbul, Nisan 2018
149 sayfa
12 × 18 cm
ISBN: 978-975-6165-86-7

Fizikçi ve bilim felsefecisi Étienne Klein “Evrenin Kökeni” meselesini iki farklı bağlamda inceliyor. Popüler bilim düzeyinde, bildiğimiz evrenin oluşumuna dair modern fizikteki gelişmeleri anlatıyor. Büyük patlama teorilerini temel eğitim almış her okurun anlayabileceği düzeyde açıklıyor. Modern fiziğin büyük rüyasına,     Einstein’ın genel görelilik teorisi ile kuantum teorisini birleştirme çabalarına yer veriyor.

Diğer yandan Étienne Klein, “Evrenin Kökeni” sorununu felsefi bir bağlamda tartışıyor. Büyük patlamanın popüler algıda, evrenin “sıfır anı” gibi anlaşıldığına dikkat çekiyor. “Evrenin başlangıcının ne olduğu” ve “neden var olduğu” sorularının,     bilimin evreni açıklama çabasından özenle ayrıştırılması gerektiğini vurguluyor.