Hakkımızda / About Us

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) çatısı altında faaliyet gösteren BGST Tiyatro 1995 yılında, tiyatroya Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda başlamış olan mezunlar tarafından kuruldu ve aynı sezon Galip Sokaklara Talip adlı dans-tiyatrosu gösterisi ile seyirci karşısına çıktı. Repertuarına William Shakespeare'in Fırtına adlı oyunuyla devam eden topluluk kurulduğu günden bugüne 21’i özgün metin olmak üzere 23 farklı oyunu seyircilerinin beğenisine sundu. Ayrıca BGST'nin dans, müzik birimleriyle ortak ürettiği çatı projeleriyle sahne ürünleri verdi. BGST Tiyatro, son yıllarda sahnelediği Karşılaşmalar, Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamlet’i ve Zabel oyunları ile birçok farklı kategoride, pekçok ödülün sahibi oldu. BGST Tiyatro, prodüksiyonlarında, yaşanılan dönemin toplumsal çelişkilerini ve çatışmalarını kültürel çoğulculuk anlayışına uygun olarak yorumlamaya özen göstermiştir; çalışmalarında kolektif üretime önem vermiş, sahneleme ve oyunculuk üslubunda da halka yakın bir dil tutturmaya ve bu bağlamda nitelikli, avangart sahne ürünleri vermeyi hedeflemiştir. BGST Tiyatro, sanatsal çalışmalarında elde ettiği kuramsal kazanımları yayıncılık yoluyla kamuoyuyla paylaşmayı da hedeflemiştir. Bu anlamda işleyişine öncülük ettiği Mimesis Tiyatro Çeviri/Araştırma Dergisi, Mimesis Sahne Sanatları Portali ve BGST Yayınları sadece kendi çalışmalarının değil Türkiye ve Dünya tiyatrosunda yapılan çalışmaların da yayınlandığı, herkesin katılımına açık birer yayın platformu niteliğindedir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bogazici Performing Arts Ensemble’s (BGST) theatre segment BGST Theater was founded in 1995 by a group from Bogazici University Theater Club after their graduation. The ensemble staged 23 plays since the establishment, 21 of which are original texts produced by the ensemble under variety of concepts such as "Contemporary Theater", "Feminist Theater" and "Theater for Youth". There are also collaborative projects with the other segments of the ensemble; BGST Dance and BGST Music. BGST Theatre had been awarded in different categories with its recent productions like The Encounters, Who’s Out There? The Last Hamlet of Mr. Muhsin and Zabel. The Ensemble gives priority to theater works which focuses on artistic and intellectual research in the field. Contemporary social background and its contradictions play a pivotal role for ensemble's productions in which especially a culturally pluralistic perspective is adopted. In production phases the ensemble emphasizes collective work. In staging and acting style BGST Theater productions aims at calling upon all segments of society while keeping an avantgard standpoint artistically. BGST Theatre shares theoretical knowledge achieved during the artistic work on productions with the public through BGST Publishing and Mimesis Theater Journal (Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi). BGST Theater has a pioneering role in these two publishing channels and also in the internet theater portal, Mimesis Portal. These are publishing platforms open to participation which features not only the ensemble's productions but all works on performing arts within Turkey and on global scale.